Kể câu chuyện của bạn đến mọi nơi trên thế giới với quảng cáo Youtube từ HungPhatAds

Quảng cáo của bạn sẽ tiếp cận với mọi đối tượng tiềm năng, ở mọi nơi trên thế giới.
Bắt đầu

Quảng cáo Youtube là gì?

Quảng cáo Youtube là hình thức quảng cáo mới của Youtube. Với đa dạng vị trí hiển thị, kích thước và chức năng khác nhau, quảng cáo Youtube tự tin sẽ đáp ứng mọi nhu cầu khó khăn nhất của khách hàng.
Cùng với khả năng phủ sóng rộng khắp của Youtube, quảng cáo của bạn sẽ được mọi người ở khắp mọi nơi trên thế giới xem.

Tại sao nên quảng cáo trên youtube

Các hình thức quảng cáo trên youtube

Quảng cáo video trueView

Video quảng cáo sẽ xuất hiện trong Video khách hàng đang xem.

Quảng cáo “Nhấp để phát”

Khách hàng rê chuột vào Video quảng cáo, Video sẽ tự động chạy.

Đặc biệt: Quảng cáo tự động, không bỏ qua được quảng cáo, dành cho VIDEO dưới 6s.

Quảng cáo banner

Banner hiển thị trong video và cột bên phải

HungPhatAds đối tác chính thức của Google trên toàn cầu

Chứng nhận chỉ dành cho công ty có đủ năng lực và chuyên môn cao như một cam kết của Google