Quảng cáo google mạng hiển thị

2,000

Quảng cáo banner trên các trang báo lớn, youtube và các trang liên kết với Google giá chỉ từ 2.000đ/click. tính phí khi khách hàng click vào quảng cáo.